Szkolenia dla trenerów

WSSN prowadzi szkolenia kompetencyjne dla trenerów- szkoleniowców.
W 2019 r. realizowała zajęcia Akademii Trenerów Wspomagania Oświaty prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach.

Doradztwo, praca w zespołach eksperckich

W ostatnim czasie WSSN realizowała m.in. poniższe zadania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: członek Zespołu ekspertów do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – ekspert, współautor programów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Prowadzenie seminariów diagnozujących dla przedstawiciel uczelni, szkół wyższych […]

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA WYKŁADOWCÓW I NAUCZYCIELI

WSSN współpracuje z trenerami, którzy posiadają wieloletnią praktykę dydaktyczną różnych specjalności. Jako praktycy preferujemy metody warsztatowe ograniczając formy podające, co przekłada się na wysoką efektywność prowadzonych szkoleń oraz właściwą ich dynamikę. Program szkoleniowy każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego. PRZYKŁADOWE TEMATY WARSZTATÓW, JAKIE REALIZUJEMY NA ZAMÓWIENIE UCZELNI I SZKÓŁ Strategia uczenia się – “Jak uczyć efektywnie […]

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Uczniów klas I-III zapraszamy na dedykowane dla nich zajęcia. Program realizowany może być indywidualnie lub grupowo w szkołach lub w domu ucznia. Szczegółowa tematyka za każdym razem dostosowana jest do potrzeb uczestników.

PRACUJĘ BEZ STRESU, DAJĘ ODPOCZYNEK OCZOM

6 godz. Warsztat przeznaczony dla osób w różnym wieku, zauważających potrzebę walki ze stresem oraz zmęczeniem oczu. Uczestnicy nauczą się, jak wykonywać proste ćwiczenia pomocne w walce ze zmęczeniem, nadmiernym pobudzeniem, bezsennością. Dowiedzą się jak w sposób kontrolowany zwalczać skutki stresu negatywnego. Znaczna część warsztatu poświęcona zostanie przeciwdziałaniu i walce z, w naszych czasach odczuwanym […]

KURS SKUTECZNEJ NAUKI

Kurs skutecznej nauki ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na bezstresową, szybką naukę. Uczestnicy nauczą się, jak zmieniać dotychczasowe złe nawyki i stosować odpowiednie metody, by nauka była łatwiejsza i przyjemniejsza.

POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA

Wśród oferowanych przez nas szkoleń znajdują się również: Aktywne metody nauczania Zasady efektywnej komunikacji Zasady planowania i organizacji czasu Autoprezentacja Metody pracy z grupą Doskonałe dokumenty aplikacyjne Doskonała rozmowa kwalifikacyjna Czym jest stres i jak z nim walczyć? Kreatywne rozwiązywanie problemów Zespół i komunikacja