O nas

Na rynku szkoleniowym działamy od roku 2007. Szkolimy różne grupy odbiorców: pracowników firm, nauczycieli, nauczycieli akademickich, dzieci, młodzież, studentów, osoby pracujące oraz poszukujące pracy.

Organizujemy szkolenia na zamówienie osób prywatnych, firm, szkół, uczelni, administracji samorządowej, Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej. Z sukcesem szkolimy także uczestników projektów współfinansowanych przez EFS.

Satysfakcjonujące wykonanie powierzonych szkoleń i projektów potwierdzają liczne referencje wystawione przez naszych klientów. Dzięki współpracy z trenerami rożnych specjalności tematyka naszych szkoleń jest dostosowana do potrzeb odbiorców.

Małgorzata Skoryna, dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Skutecznej Nauki- Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego zarejestrowanej w Rejestrze Niepublicznych placówek oświatowych oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UAM w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów Biznesu Matrik w Krakowie. Podyplomowo ukończyła doradztwo zawodowe, edukację wczesnoszkolną, ochronę środowiska, e-learning,liczne kursy (w tym trenerskie) z zakresu szybkiego czytania, technik pamięciowych, kinezjologii edukacyjnej, prowadzenia biznesu.

Trener, nauczyciel, wykładowca ,coach doradca zawodowy z ponad 30. letnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni, kadr kierowniczych,studentów, dzieci, młodzieży, osób pracujących i bezrobotnych. Jest autorką artykułów, programów szkoleniowych oraz materiałów dydaktycznych i akademickich.

Techniki pracy umysłowej to jej zainteresowania i pasja.

O sobie:
Praca z ludźmi i odkrywanie coraz ciekawszych możliwości rozwoju pozwala mi nieugięcie zachowywać optymizm i wiarę w dobrą przyszłość. Dopóki chcemy się uczyć jesteśmy młodzi…