Doradztwo, praca w zespołach eksperckich

W ostatnim czasie WSSN realizowała m.in. poniższe zadania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: członek Zespołu ekspertów do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – ekspert, współautor programów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Prowadzenie seminariów diagnozujących dla przedstawiciel uczelni, szkół wyższych […]