KURS SKUTECZNEJ NAUKI

Kurs skutecznej nauki ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na bezstresową, skuteczną naukę. Uczestnicy nauczą się, jak zmieniać dotychczasowe złe nawyki i stosować odpowiednie metody, by nauka była łatwiejsza i przyjemniejsza, a zdobyta wiedza stawała się trwała i przydatna. Zapoznają się z technikami pamięciowymi, technikami czytania, słuchania i notowania efektywnego. Zdobędą umiejętność automotywacji do nauki i pracy oraz radzenia sobie z emocjami i stresem.

Post Author: Małgorzata Skoryna