Szkolenia specjalistyczne dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu powierzał systematycznie do realizacji przez WSSN usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zrealizowano dotychczas ponad 300 godzin szkoleniowych.

Projekt obejmuje również przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Post Author: Małgorzata Skoryna