Szkolenia specjalistyczne dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu powierzał systematycznie do realizacji przez WSSN usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W ramach realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zrealizowano dotychczas ponad 500 godzin szkoleniowych.

Projekt obejmuje również przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych dla Dolnośląskiedo Ośrodka Polityki Społecznej.

Post Author: Małgorzata Skoryna