Szkolenia dla trenerów

WSSN prowadzi szkolenia kompetencyjne dla trenerów- szkoleniowców.

W 2019 r. realizowała zajęcia Akademii Trenerów Wspomagania Oświaty prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach.

Szkolenia skierowane były do osób, które pełnić będą rolę trenerów wspomagania oświaty będących pracownikami instytucji systemu wspomagania pracy szkoły tj.:
a) pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
b) pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;
c) pracowników bibliotek pedagogicznych;
d) nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
e) trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty).

Post Author: Małgorzata Skoryna