Szkolenia dla trenerów

WSSN prowadzi szkolenia kompetencyjne dla trenerów- szkoleniowców skierowane do grup zorganizowanych lub klientów indywidualnych.

Firma realizowała m.in. zajęcia Akademii Trenerów Wspomagania Oświaty prowadzonej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach.

Szkolenia skierowane były do osób, które pełnić mają rolę trenerów wspomagania oświaty będących pracownikami instytucji systemu wspomagania pracy szkoły tj.:
a) pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
b) pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;
c) pracowników bibliotek pedagogicznych;
d) nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
e) trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty).

Prowadzimy także szkolenia trenerskie wzbogacające warsztat nauczycieli akademickich o nazwie: Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela. Celem tych zajęć jest ugruntowanie i wzbogacenie kompetencji w zakresie pracy z grupami uczącymi się, przedstawienie wybranych narzędzi trenerskich oraz doskonalenie umiejętności facylitacyjnych.

Trenerzy współpracujący z WSSN biorą udział w regularych warsztatach trenerskich oraz otrzymują profesjonalne, bieżace doradztwo w zakresie różnorodnych sytuacji szkoleniowych mających występujących w ich pracy.

Post Author: Małgorzata Skoryna