Ważne projekty

 1. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”- w ramach projektu przeprowadzono 339 godz. szkoleń i konsultacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół na zamówienie  Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
 2. „Bliżej Szkoły – Powiat Obornicki Nauczycielom”- 447  godz. szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół na zamówienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie.
 3. Doskonalenie nauczycieli w ramach projektu: Nowe jutro, lepsze jutro- 123 godz. szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół Powiatu Tomaszowskiego.
 4. Szkolenia w ramach projektu: “Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” 21 godz. szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół rejonu ostrzeszowskiego.
 5. Projekt : Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Kaliskim ramach PO Kapitał ludzki- 80 godz. szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół rejonu kaliskiego.
 6. Nowe perspektywy 2- zajęcia dla młodzieży w ośrodkach OHP w Pile, Kaliszu, Koninie, Ostrowie Wlkp., Krotoszynie – łącznie 200 godzin dydaktycznych.
 7. ” Każdy ma szansę na sukces” (wrzesień 2011- lipiec 2013) – 1380 godz. Szkolenia na zamówienie Gminy Środa Wlkp.
 8. Razem po sukces II”- 620 godzin szkoleń na zamówienie Gminy Stare Miasto (rok 2012 i 2013).
 9. „Indywidualizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III Szkół Podstawowych w Gminie Lądek- 420 godz. (rok 2012 i 2013) – zamówienie Gminy Lądek.
 10. ”Dobry start” – 670 godzin szkoleń na zamówienie Gminy Baranów (rok 2012 i 2013).
 11. „Indywidualizacja z Gminą Trzcinica” – 630 godz. na zamówienie Gminy Trzcinica (rok 2012 i 2013).
 12. „Praktycznie gotowi do pracy” – Program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im.Gen.Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (rok 2012 i 2013) – zamówienie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Stworzenie piętnastu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, przeprowadzenie 60 godzin poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego i 248 godzin zajęć dla osób upośledzonych umysłowo.
 13. Szkolna Akademia Innowacji kluczem do indywidualizacji – 960 godz. Szkolenia na zamówienie Gminy Swarzędz.
 14. Warsztaty antydyskryminacyjne, Warsztaty artystyczne, Warsztaty gier symulacyjnych, logicznych i planszowych – 180 godz. w ramach projektu: Mój lepszy start” na zamówienie Gminy Stęszew.
 15. „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”- 918 godzin szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół na zamówienie Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
 16. ”Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim”. ”- 405  godzin szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół na zamówienie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
 17. Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.- kursy dla 7 grup nauczycieli na zlecenie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
 18. Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.- kursy dla 14 grup  dyrektorów szkół  na zlecenie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
 19. W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie stargardzkim- 210 godz. szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół na zlecenie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim.
 20. Doskonalenie nauczycieli w ramach projektu: Nowe jutro, lepsze jutro II edycja-  156 godz. szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół Powiatu Tomaszowskiego.
 21. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia w ramach realizacji projektu pt. wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu- 120 godz.
 22. Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji – publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonej przez ministra edukacji narodowej  „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”:- Prace w zespole autorów opracowujących program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej oraz opracowania narzędzi programu w tym scenariuszy zajęć– Prace w zespole autorów modyfikacji i dostosowania ramowego programu orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej wraz z jego narzędziami dla zreformowanej szkoły podstawowej oraz rekomendacji dotyczących e-zasobów wspierających realizację programu.

  – Prace w zespole autorów wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) dla szkoły podstawowej uwzględniających współpracę wszystkich zainteresowanych osób oraz zindywidualizowane podejście do uczniów dla szkoły podstawowej, na podstawie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

 23. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”- udział w pracach zespołu opracowującego modelowe programy kształcenia nauczycieli– prowadzenie spotkań konsultacyjnych , diagnozujących potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli oraz spotkań prezentujących wstępne wersje programów
 24. Projekt: Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” – przeprowadzono 147 godz. szkoleń
 25. Projekt: Ostro z wiedzą – wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka- 96 godz. szkoleń
 26. Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej- przeprowadzono ponad 300 godz. szkoleń
 27. Projekt: Moja szkoła – moją szansą- 60 godz. szkoleniowych dla nauczycieli SP 5 w Łodzi
 28. Projekt: ChemInter- cykliczne szkolenia dla doktorantów Wydziału Chemii UAM
 29. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”- 1320 godz. Szkoleń (projekt pięcioletni – w trakcie realizacji).
 30. WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- 80 godz. szkoleń
 31. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami   o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”- 120 godz. Szkoleń
 32. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”- ekspert
  Projektu pozakonkursowy POWER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli” – prace eksperckie