Współpraca z uczelniami

WSSN prowadzi doradztwo, wykłady i ćwiczenia przedmiotowe oraz warsztaty kształtujące kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy dla pracowników, studentów i doktorantów.

W ostatnim czasie zrealizowano m.in.:

  • Szkolenie: Profesjonalna komunikacja w miejscu pracy oraz zarządzanie czasem dla pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Szkolenia z umiejętności społecznych i kluczowych kompetencji pracowniczych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Szkolenia z umiejętności społecznych i kluczowych kompetencji pracowniczych dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Mikronauczanie- warsztaty dydaktyczne dla studentów II roku studiów magisterskich kierunku: Edukacja prorozwojowa – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego – wykład dla studentów II roku studiów magisterskich kierunku: Edukacja prorozwojowa – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Szkolenia dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Politechniki Łódzkiej (kilkaset godzin szkoleniowych na przestrzeni lat 2020 -2023). Tematyka związana była z bieżącymi problemami związanymi m.in. z pracą zespołową, szeroko pojętą dostępnością, aktywizującymi metodami nauczania
  • Szkolenia dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Politechniki Poznańskiej (kilkaset godzin szkoleniowych na przestrzeni lat 2020 -2022). Tematyka związana była m.in. z bieżącymi problemami związanymi z relacjami, pracą zespołową, szeroko pojętą dostępnością, aktywizującymi metodami nauczania
  • Szkolenia dla pacowników dydaktycznych Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Collegium da Vinci w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wielu innych uczelni wymienionych w zakładce: Zaufali nam

Post Author: Małgorzata Skoryna