Współpraca z uczelniami

WSSN prowadzi doradztwo, wykłady i ćwiczenia przedmiotowe oraz warsztaty kształtujące kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy dla pracowników, studentów i doktorantów.

W ostatnim czasie zrealizowano m.in.:

  • Szkolenie: Profesjonalna komunikacja w miejscu pracy oraz zarządzanie czasem dla pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Szkolenia z umiejętności społecznych i kluczowych kompetencji pracowniczych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Szkolenia z umiejętności społecznych i kluczowych kompetencji pracowniczych dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Mikronauczanie- warsztaty dydaktyczne dla studentów II roku studiów magisterskich kierunku: Edukacja prorozwojowa – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego – wykład dla studentów II roku studiów magisterskich kierunku: Edukacja prorozwojowa – edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Collegium Da Vinci w Poznaniu

Post Author: Małgorzata Skoryna