ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zajęcia dla najmłodszych prowadzone są osobiście przez właściciela firmy Małgorzatę Skorynę pracującą z dziećmi młodszymi i starszymi od lat trzydziestu. Jako nauczyciel mianowany, specjalista edukacji wczesnoszkolnej, realizator wielu programów wspomagających naukę szkolną zrealizowanych na terenie kraju prowadząca pomaga im odnajdować się w szkolnej rzeczywistości.

Scenariusz każdej lekcji dostosowywany jest do bieżących potrzeb danego dziecka, trudności, zdolności, zainteresowań; tworzony wyłącznie dla niego.

Na zajęciach dzieci doskonalą podstawowe umiejętności takie jak: czytanie, rozumienie tekstu, pisanie, liczenie, sprawność ortograficzną.

Poprzez urozmaicone ćwiczenia ugruntowują umiejętność , koncentracji uwagi, pokonują trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami, stres szkolny, uczą się się panowania nad emocjami.

Ponadto prowadząca zajęcia jako trener technik szybkiego czytania i efektywnej nauki wprowadza uczniów w tajniki skutecznego uczenia się, technik pamięciowych i  przyspieszonego czytania.

Szczególnie polecamy zajęcia:

  • Ortografia i ja – dla uczniów chcących doskonalić umiejętności ortograficzne
  • Lubię czytać – zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania
  • Wiem, umiem, pamiętam- techniki pamięciowe ułatwiające naukę
  • Techniki pamięciowe w szkole i w życiu
  • Idę do szkoły-  wspomaganie uczniów rozpoczynających naukę szkolną
  • Strategie skutecznego uczenia się
  • Koncentracja uwagi-ważna sprawa
  • Jak radzić sobie z emocjami ?

Program realizowany może być indywidualnie lub grupowo w szkołach lub w domu ucznia. Szczegółowa tematyka za każdym razem dostosowana jest do potrzeb uczestników.

Post Author: Małgorzata Skoryna