WARSZTAT: MAPY MYŚLI NOWOCZESNY SPOSÓB NOTOWANIA

10 godz.

Warsztat uczy nowoczesnej techniki notowania nielinearnego, jaką są mapy myśli. Taka forma notowania sprzyja twórczemu myśleniu i przyspiesza zapamiętywanie. Samo notowanie, poprzez zastosowanie techniki słów – kluczy, staje się efektywne, a przy tym niezwykle proste. W trakcie warsztatu przedstawiona zostanie podstawowa struktura map myśli, ich zalety i zastosowania w najrozmaitszych sytuacjach zawodowych, szkolnych i życiowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak nowy sposób notowania wykorzystać np. przy planowaniu, powtórkach, egzaminach, do przygotowania wystąpień, wykładów, organizacji działań, porządkowania informacji zawodowych etc. Ponadto omówione zostaną niektóre programy komputerowe służące do edycji map myśli oraz ich możliwości.

Post Author: Małgorzata Skoryna