POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA

Wśród oferowanych przez nas szkoleń znajdują się również:
  • Aktywne metody nauczania
  • Zasady efektywnej komunikacji
  • Zasady planowania i organizacji czasu
  • Autoprezentacja
  • Metody pracy z grupą
  • Doskonałe dokumenty aplikacyjne
  • Doskonała rozmowa kwalifikacyjna
  • Czym jest stres i jak z nim walczyć?
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Zespół i komunikacja

Post Author: Małgorzata Skoryna