Szkolenia dla trenerów

WSSN prowadzi szkolenia kompetencyjne dla trenerów- szkoleniowców.
W 2019 r. realizowała zajęcia Akademii Trenerów Wspomagania Oświaty prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA WYKŁADOWCÓW I NAUCZYCIELI

WSSN współpracuje z trenerami, którzy posiadają wieloletnią praktykę dydaktyczną różnych specjalności. Jako praktycy preferujemy metody warsztatowe ograniczając formy podające, co przekłada się na wysoką efektywność prowadzonych szkoleń oraz właściwą ich dynamikę. Program szkoleniowy każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego. PRZYKŁADOWE TEMATY WARSZTATÓW, JAKIE REALIZUJEMY NA ZAMÓWIENIE UCZELNI I SZKÓŁ Strategia uczenia się – “Jak uczyć efektywnie […]

POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA

Wśród oferowanych przez nas szkoleń znajdują się również: Aktywne metody nauczania Zasady efektywnej komunikacji Zasady planowania i organizacji czasu Autoprezentacja Metody pracy z grupą Doskonałe dokumenty aplikacyjne Doskonała rozmowa kwalifikacyjna Czym jest stres i jak z nim walczyć? Kreatywne rozwiązywanie problemów Zespół i komunikacja