Doradztwo, praca w zespołach eksperckich

W ostatnim czasie WSSN realizowała m.in. poniższe zadania:

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: członek Zespołu ekspertów do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – ekspert, współautor programów
  2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Prowadzenie seminariów diagnozujących dla przedstawiciel uczelni, szkół wyższych oraz innych podmiotów w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” –prowadzący spotkania diagnozujące dla nauczycieli (Poznań, Gdańsk, Szczecin)
  3. Uniwersytet Opolski: ekspert z sektora prywatnego świadczący usługę doradczą w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego –Zarządzanie Publiczne
  4. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie: członek zespołu autorów programów doradztwa zawodowego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz zespołu d.s. testowania ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego i wypracowania ich ostatecznej wersji
  5. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie: członek zespołu d.s. wypracowania rekomendacji do rozporządzenia MEN, wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa oraz rekomendacji dotyczących e- zasobów do realizacji programów preorientacji, orientacji zawodowej i programów doradztwa opublikowane na http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Post Author: Małgorzata Skoryna