GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE UROZMAICAJĄCE LEKCJE

Warsztat przeznaczony dla rodziców oraz osób pracujących z klasami i innymi grupami uczniów. Omówione i zaprezentowane zostaną gry i zabawy dydaktyczne urozmaicające zajęcia. Kształtują one umiejętności społeczne i osobiste takie jak: koncentracja uwagi, umiejętność relaksacji, rozwijanie wyobraźni, wrażliwość, logiczne myślenie. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zabawami i grami integrującymi grupę a także wybranymi ćwiczeniami z zakresu kinezjologii edukacyjnej.

Post Author: Małgorzata Skoryna