KURSY I WARSZTATY: TECHNIKI PAMIĘCIOWE

Część I-IV łącznie 24 godz.

Celem warsztatów TECHNIKI PAMIĘCIOWE jest opanowanie umiejętności stosowania kilku podstawowych mnemotechnik pozwalających na bezstresowe zapamiętanie dużych porcji materiału. Uczestnicy nauczą się tworzenia efektywnych skojarzeń i wizualizacji, które są podstawą wszelkich technik pamięciowych. Po szkoleniu będą sprawnie zapamiętywać: pary wyrazów (przydatne m.in. w nauce języków obcych); listy kilkudziesięciu niepowiązanych ze sobą słów (np. lista zakupów, nazw geograficznych); listy numerowane; treści przemówień, czytanych tekstów czy wystąpień oraz liczby i daty. Pokazane zostaną możliwości zastosowania poznanych metod w nauczaniu i uczeniu się konkretnych przedmiotów szkolnych, w życiu zawodowym oraz w rożnych sytuacjach życiowych. Efektem uczestnictwa w szkoleniach będzie zwiększenie zdolności zapamiętywania, zdobycie wiedzy na temat zasad działania pamięci, polepszenie skuteczności własnej nauki.

GWARANCJA:
Każdy, kto wiedzę zdobytą na kursach pamięci zastosuje w praktyce odczuje wyraźną poprawę zapamiętywania.

Post Author: Małgorzata Skoryna