Szkolenia dla trenerów

WSSN prowadzi szkolenia kompetencyjne dla trenerów- szkoleniowców.
W 2019 r. realizowała zajęcia Akademii Trenerów Wspomagania Oświaty prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach.

Doradztwo, praca w zespołach eksperckich

W ostatnim czasie WSSN realizowała m.in. poniższe zadania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: członek Zespołu ekspertów do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – ekspert, współautor programów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Prowadzenie seminariów diagnozujących dla przedstawiciel uczelni, szkół wyższych […]