SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA WYKŁADOWCÓW I NAUCZYCIELI

WSSN współpracuje z trenerami, którzy posiadają wieloletnią praktykę dydaktyczną różnych specjalności.

Jako praktycy preferujemy metody warsztatowe ograniczając formy podające, co przekłada się na wysoką efektywność prowadzonych szkoleń oraz właściwą ich dynamikę.

Program szkoleniowy każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

PRZYKŁADOWE TEMATY WARSZTATÓW, JAKIE REALIZUJEMY NA ZAMÓWIENIE UCZELNI I SZKÓŁ

 • Strategia uczenia się – “Jak uczyć efektywnie i ciekawie?”
 • Storyteling w nauczaniu
 • Mowa ciała, emisja głosu, jak mówić , jak słuchać
 • Etykieta w kontaktach zawodowych
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Proaktywność i nawyki skutecznego działania
 • Wystąpienia publiczne
 •  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Trening radzenia sobie ze stresem i emocjami  W tym: inteligencja emocjonalna .
 • Zachowania niepożądane- jak sobie z nimi radzić
 • Techniki prowadzenia negocjacji z trudnym partnerem
 • Zarządzanie zadaniami w czasie – efektywna praca
 • Techniki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Asertywność i radzenie sobie ze stresem
 • ABC wystąpień publicznych oraz wystąpień online
 • Informacja zwrotna
 • Jak skutecznie zarządzać informacją w trakcie zajęć
 • Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy
 • Metody aktywizacji studentów
 • Selekcja informacji
 • Szkolenie z prezentacji i autoprezentacji
 • Warsztaty kreatywnego myślenia
 • Motywowanie pracowników
 • Aktywizujące metody dydaktyczne w zróżnicowanej grupie
 • Świat osób z niepełnosprawnościami
 • Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach
 • Sytuacje trudne w kontaktach ze studentami
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Motywacja  w pracy nauczyciela /stres, elementy wypalenia zawodowego/.  Jak sobie radzić?
 • Metoda dialogu motywującego. Praca z trudnym uczniem.
 • Wywiadówka bez porażek. Nie wiem jak to pani powiedzieć. Przekazywanie rodzicom trudnych informacji.
 • Praca metodami wspierającymi i motywującymi ucznia zdolnego. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
 • Nauczyciel wobec trudnych postaw uczniów/studentów. Jak radzić sobie z agresją, nieposłuszeństwem, spóźnieniami, wagarami.
 • Problemy komunikacyjne w relacjach nauczyciel – rodzic dotyczące przekazywanych informacji o uczniu i możliwościach ich przekazywania.
 • Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami?
 • Efektywna organizacja zespołów nauczycielskich
 • Ocenianie kształtujące
 • W drodze do sukcesu- praca z uczniem zdolnym
 • W drodze do sukcesu- praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się.
 • Neurodydaktyka – nowoczesne metody nauczania

Post Author: Małgorzata Skoryna