SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA NAUCZYCIELI

WSSN współpracuje z trenerami, którzy posiadają wieloletnią praktykę pedagogiczna różnych specjalności.

Jako praktycy preferujemy metody warsztatowe ograniczając formy podające, co przekłada się na wysoką efektywność prowadzonych szkoleń oraz właściwą ich dynamikę.

Program szkoleniowy każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

PRZYKŁADOWE TEMATY WARSZTATÓW, JAKIE REALIZUJEMY NA ZAMÓWIENIE SZKÓŁ

 • Strategia uczenia się – “Jak uczyć efektywnie i ciekawie?”
 • Motywacja  w pracy nauczyciela /stres, elementy wypalenia zawodowego/.  Jak sobie radzić?
 • Metoda dialogu motywującego. Praca z trudnym uczniem.
 • Wywiadówka bez porażek. Nie wiem jak to pani powiedzieć. Przekazywanie rodzicom trudnych informacji.
 • Umiejętności praktyczne dotyczące sztuki mediacji i negocjacji w szkole.
 • Praca metodami wspierającymi i motywującymi ucznia zdolnego. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
 • Nauczyciel wobec trudnych postaw uczniów. Jak radzić sobie z agresją, nieposłuszeństwem, spóźnieniami, wagarami.
 • Problemy komunikacyjne w relacjach nauczyciel – rodzic dotyczące przekazywanych informacji o uczniu i możliwościach ich przekazywania.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i być asertywnym?
 • Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami?
 • Efektywna organizacja zespołów nauczycielskich
 • Ocenianie kształtujące
 • W drodze do sukcesu- praca z uczniem zdolnym
 • W drodze do sukcesu- praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się.
 • Neurodydaktyka – nowoczesne metody nauczania.

Post Author: Małgorzata Skoryna