WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne oraz umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie skierowane do osób poszukujących pracy lub długotrwale bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Post Author: Małgorzata Skoryna