Kurs trenerski dla nauczycieli

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki ogłasza nabór na 160-godzinny kurs trenerski z możliwością zrealizowania dodatkowego modułu: Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych. Kurs realizowany będzie w systemie dziesięciu dwudniowych zjazdów w centrum Poznania.

Istnieje możliwość dojazdu trenerów do innego miejsca wybranego przez grupę szkoleniową.

Szkolenie kierujemy do pracowników dydaktycznych szkół: dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, psychologów, którzy zamierzają prowadzić szkolenia dla sektora oświaty a także innych grup zawodowych.

Celem kursu jest nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla sektora oświaty.

Celem opcjonalnego modułu Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z w/w zakresu oraz nabycie umiejętności prowadzenia kursów z tego obszaru..

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.09.b.r. :

Termin składania zgłoszeń upływa 30 września

Program szkolenia

Zjazd 1 (dwa dni szkoleniowe)

 • warsztat wprowadzający
 • zawód i kompetencje trenera
 • specyfika kształcenia dorosłych
 • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Zjazd 2. (dwa dni szkoleniowe): Projektowanie i organizacja szkoleń

 • specyfika i przebieg procesu szkoleniowego
 • cele szkolenia oraz zasady ich formułowania
 • wskaźniki realizacji celów
 • projektowanie sesji szkoleniowych

Zjazd 3 i 4 (cztery dni szkoleniowe): Prowadzenie szkoleń

 • podstawy procesu grupowego
 • sytuacje trudne – jak sobie z nimi radzić
 • motywowanie osób dorosłych
 • metody i narzędzia pracy z grupą
 • komunikacja interpersonalna

Zjazd 5: Budowanie i dobór narzędzi szkoleniowych

 • dobór narzędzi a cele i efekty szkolenia
 • tworzenie narzędzi szkoleniowych- ćwiczenia praktyczne

Zjazd 6: Wprowadzenie do pracy nad wlasnym projektem szkoleniowym

 • konsultacje dotyczące wyboru tematu i planu szkolenia, przygotowanie do pracy zaliczeniowej (1 dzień)
 • autoprezentacja w zawodzie trenera (1 dzień)

Zjazd 7: Sytuacja trudne w prowadzeniu szkoleń

 • metody walki ze stresem
 • metody radzenia sobie z oporem grupy
 • sposoby radzenia sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń
 • nauczyciel- uczestnik trudny czy wymagający?
 • analiza czynników ryzyka związanych ze szkoleniem

Zjazd 8: Ewaluacja szkoleń

 • modele ewaluacji
 • narzędzia ewaluacji
 • raport z ewaluacji szkolenia

Zjazd 9 i 10

 • prezentacje oraz ocena indywidualnie zaprojektowanych sesji zaliczeniowych
 • warsztat podsumowujący

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego,
 • Certyfikat trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych (opcjonalnie).

Warunki ukończenia szkolenia:

 • uczestnictwo w 80% zajęć,
 • pozytywny wynik sesji certyfikacyjnej.

Uwaga:

Każdego uczestnika kursu zapraszamy do korzystania z opieki mentorskiej (telefon, e-mail) w okresie trwania kursu oraz trzech miesięcy od jego ukończenia.

Ceny:

Kurs trenerski: 2900,00 zł jednorazowo lub 2 raty po 1500,00 zł
Dodatkowy moduł: Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych: 1000,00 zł

Minimalna liczba uczestników konieczna do uruchomienia grupy: 15